fbpx

méér uit Westermeerwind!

Langs de dijken van de Noordoostpolder, daar waar water en land elkaar raken, staan ze fier overeind. Met hun neus richting de wind, borst vooruit en hun voeten in het water draaien ze sierlijk tegen de horizon. De turbines van Windpark Westermeerwind. Is het je al eens opgevallen dat in de schaduw van de wieken, de lucht een tintje blauwer lijkt?

Sluit je ogen en luister. Hoor je de fluistering? Het is het ritme van de wind. Elk zuchtje brengt een beweging – in de wieken, maar ook in ons. Het is niet alleen de verfrissende bries door je haren of het duwtje in je rug: het is méér dan dat.

Méér dan de kracht van de natuur alleen. De wind brengt – en brengt op. Duurzame energie, groene stroom. Een windpark voor- en door de polder, zo luidde de belofte van de initiatiefnemers. In 2018 vormde dat zich concreet tot de uitgifte van obligaties en aandelen aan omwonenden. Dit voorjaar werden de obligaties afgelost en nu worden er opnieuw voor vijfjarige obligaties uitgegeven. Deze keer met een rente van 7,5%.

Ga voor de wind en haal méér uit Westermeerwind. Méér voor jou, je gezin of je toekomst.

Heeft u vragen?

Over uw inschrijving of investering? Mail dan naar service@invesdor.nl of bel tijdens kantooruren met 020-568 2070.

Investeer voor meer

Ben jij 18+ en woon je in de Noordoostpolder, de gemeente Urk of een van de dorpen in voormalig Lemsterland? Ga ook voor de wind en investeer voor méér.

Obligaties kopen kan al vanaf € 500,- en tot een maximum van € 50.000,-. Obligatiehouders ontvangen gedurende een periode van ruim 5 jaar ieder jaar 7,5% rente over de uitstaande hoofdsom. De rente en de stapsgewijze aflossing worden betaald per jaar.

Met uw inleg lost het windpark een deel van zijn leningen bij de banken af. De rente die het windpark aan haar obligatiehouders betaalt, ligt iets hoger dan het nu aan de banken betaalt.

Er is een maximaal bedrag van € 5 miljoen beschikbaar. Als dit maximale bedrag wordt overschreven, worden de obligaties evenredig verdeeld en schikken de grote investeerders in. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil mee kan profiteren.

De obligatieuitgifte
start 6 mei.
Op de hoogte blijven?

* indicates required

Intuit Mailchimp

Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. De 48 turbines van 3 MW hebben een totaal vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens.

Westermeerwind is een windpark ‘voor en door de polder’. De initiatiefnemers beloofden bij de bouw dat omwonenden financieel mee konden profiteren. Daarom startten zij in 2018 met een obligatielening met een looptijd van vijf jaar. Na het succes van de eerste ronde, die in februari 2024 is terugbetaald, stelt het windpark nu opnieuw obligaties beschikbaar.

Hoe gaat de inschrijving in zijn werk?

  • De inschrijfperiode start op maandag 6 mei 2024 en eindigt op donderdag 6 juni 2024.
  • In deze periode kunt u aangeven voor welk bedrag u obligaties wenst aan te kopen. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om de betaling voor de obligaties te voldoen.
  • Omdat het maximumbedrag van €5 miljoen is bereikt, vindt de toewijzing van obligaties plaats via het zogenaamde ‘bakstenenmodel’. In de praktijk betekent dit dat de grootste inschrijvers per saldo minder obligaties krijgen dan waarvoor ze hebben ingeschreven.
  • Na het einde van de inschrijvingsperiode heeft u vier dagen de mogelijkheid om de inschrijving in te trekken en de aankoop te annuleren.
  • De betalings- en verificatieperiode eindigt op 10 juni 2024. Uw inschrijving is pas geldig als u uw investering geheel heeft afgerond en betaald. Na deze periode worden de obligaties toegewezen.
  • Indien u niet uw volledige inschrijving toegewezen heeft gekregen, zal het teveel betaalde bedrag aan u worden teruggestort. Alle inschrijvers krijgen hiervan per e-mail bericht. Naar verwachting gebeurt dat uiterlijk op 18 juni 2024.

Financiële risico’s

Investeren brengt risico’s met zich mee, dit geldt ook voor investeren in obligaties. Het windpark kent een aantal risico’s. Zo kan het bijvoorbeeld minder waaien, de turbines kunnen een tijdelijke storing hebben en de elektriciteitsprijzen kunnen dalen.

Het project is grotendeels gefinancierd met een lening van een aantal banken. Deze banken hebben voorrang op u als obligatiehouder bij het ontvangen van rente en aflossing. Mocht u door dergelijke omstandigheden de rente en aflossing over uw obligaties pas later betaald krijgen, dan zijn we u wel een boete verschuldigd.

Hoe dit precies zit en welke risico’s er zijn, staat beschreven in het Informatiememorandum en het Blad met Essentiële Beleggersinformatie. Lees deze documenten daarom goed door. In de documenten wordt verwezen naar de documentatie hiernaast:

Uitgifte door Invesdor

De uitgifte van obligaties wordt verzorgd door Invesdor, een van de grootste impactinvesterings- en financieringsplatforms van Europa met meer dan €800 miljoen bemiddeld financieringsvolume. Invesdor brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Invesdor (voorheen Oneplanetcrowd) beschikt over een Europese vergunning als crowdfunding dienstverlener, uitgegeven door de Autoriteit Financiële Markten.

Heb je vragen of wil je meer informatie?   

Heb je een vraag? Bezoek de extra georganiseerde inloopochtend of kijk bij de veelgestelde vragen of mail ons via service@invesdor.nl.

INLOOPOCHTEND DONDERDAG 30 MEI

Heb je nog vragen of heb je hulp nodig bij de inschrijving? Kom dan langs bij de extra georganiseerde inloopochtend in Emmeloord. Vergeet niet om je paspoort of ID-kaart mee te nemen om je identiteit te verifiëren. Aanmelden is niet nodig. We zien je graag!

Donderdag 30 mei 2024
09.00 tot 12.00 uur
Theater ’t Voorhuys Emmeloord