fbpx

méér uit Westermeerwind!

Langs de dijken van de Noordoostpolder, daar waar water en land elkaar raken, staan ze fier overeind. Met hun neus richting de wind, borst vooruit en hun voeten in het water draaien ze sierlijk tegen de horizon. De turbines van Windpark Westermeerwind. Is het je al eens opgevallen dat in de schaduw van de wieken, de lucht een tintje blauwer lijkt?

Sluit je ogen en luister. Hoor je de fluistering? Het is het ritme van de wind. Elk zuchtje brengt een beweging – in de wieken, maar ook in ons. Het is niet alleen de verfrissende bries door je haren of het duwtje in je rug: het is méér dan dat.

Méér dan de kracht van de natuur alleen. De wind brengt – en brengt op. Duurzame energie, groene stroom. Een windpark voor- en door de polder, zo luidde de belofte van de initiatiefnemers. In 2018 vormde dat zich concreet tot de uitgifte van een aandelen- en leningenfonds aan omwonenden. Dit voorjaar (2024) werd het leningenfonds afgelost en werden opnieuw vijfjarige obligaties uitgegeven. Deze keer met een rente van 7,5%.

Ga voor de wind en haal méér uit Westermeerwind. Méér voor jou, je gezin of je toekomst.

Heeft u vragen?

Over uw inschrijving of investering? Mail dan naar service@invesdor.nl of bel tijdens kantooruren met 020-568 2070.

Heeft u vragen over Windpark Westermeerwind? Mail ons dan via info@westermeerwind.nl

Enorme belangstelling voor obligaties 

Bijna 600 omwonenden van Windpark Westermeerwind van 18 jaar of ouder hebben gebruik gemaakt van de nieuwe kans om financieel deel te nemen in Windpark Westermeerwind. Zowel grote als kleine beleggers toonden grote belangstelling, waardoor de emissie ruim werd overschreven. Het maximale aanbod was 10.000 obligaties (totaal € 5 miljoen) en omwonenden schreven in voor ruim € 10 miljoen. 61% van de investeerders krijgen hun volledige aanvraag toegewezen, de grootste beleggers krijgen door het vooraf gepubliceerde verdelingsmodel maximaal 25 obligaties voor een bedrag van € 12.500,- toegewezen.

Bestuurder Bert Bult van Windpark Westermeerwind is blij met de enthousiaste reacties van de omwonenden. “In 2018 kregen omwonenden voor het eerst gelegenheid financieel deel te nemen in het windpark via een aandelen- of een leningenfonds. Dat er na aflossing van het eerste leningenfonds dit voorjaar nu opnieuw zoveel animo is voor het tweede obligatiefonds is prachtig. Met het rendement van 7,5% op deze nieuwe obligaties kunnen omwonenden écht meeprofiteren van het windpark, zoals we altijd beloofd hebben.”

Nieuwe emissie ruim overtekend

Het windpark in het IJsselmeer bij Urk bood omwonenden dit keer 10.000 obligaties aan van € 500,- per stuk tegen een jaarlijkse rente van 7,5% en met een looptijd van 5 jaar. Alleen inwoners van de gemeente Urk, Noordoostpolder en voormalig Lemsterland konden inschrijven op deze obligaties.

De uitgifte van de obligaties werd verzorgd door het financieringsplatform Invesdor. Inschrijven kon vanaf maandag 6 mei tot en met donderdag 6 juni via gavoordewind.nl. Alle inschrijvers hebben inmiddels een mail van Invesdor ontvangen met hierin het aantal toegewezen obligaties.
De obligaties zijn toegewezen op basis van de daarvoor afgesproken ‘baksteenmethode’. Hierbij krijgt elke inschrijver in de eerste verdelingsronde één obligatie toegewezen, in de tweede ronde een tweede obligatie en zo verder tot alle obligaties vergeven zijn. De hoogste inschrijvers krijgen hierbij minder toegewezen dan waarvoor ze hebben ingeschreven. Projectdirecteur Anne de Groot: “Voor deze manier van verdeling is bewust gekozen. We wilden namelijk zoveel mogelijk omwonenden laten meeprofiteren. Ik ben erg blij met de brede betrokkenheid en het vertrouwen dat de inwoners van de Noordoostpolder in het windpark hebben.”

Westermeerwind

Windpark Westermeerwind is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. De 48 turbines van 3 MW hebben een totaal vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens.

Westermeerwind is een windpark ‘voor en door de polder’. De initiatiefnemers beloofden bij de bouw dat omwonenden financieel mee konden profiteren. Daarom startten zij in 2018 met een obligatielening met een looptijd van vijf jaar. Na het succes van de eerste ronde, die in februari 2024 is terugbetaald, stelt het windpark nu opnieuw obligaties beschikbaar.

Hoe ging de inschrijving in zijn werk?

  • De inschrijfperiode starte op maandag 6 mei 2024 en eindigde op donderdag 6 juni 2024.
  • In deze periode konden alle investeerders aangeven voor welk bedrag ze obligaties wwilden aankopen. Vanaf dat moment was het ook mogelijk om de betaling voor de obligaties te voldoen.
  • Omdat het maximumbedrag van €5 miljoen al snel werd bereikt, vond de toewijzing van obligaties plaats via het zogenaamde ‘bakstenenmodel’. In de praktijk betekent dit dat de grootste inschrijvers per saldo minder obligaties krijgen dan waarvoor ze hebben ingeschreven.
  • Na het einde van de inschrijvingsperiode hadden de investeerders nog vier dagen de mogelijkheid om de inschrijving in te trekken en de aankoop te annuleren.
  • De betalings- en verificatieperiode eindigde op 10 juni 2024. Inschrijving zijn pas geldig als de investering geheel is afgerond en betaald. Na deze periode zijn de obligaties toegewezen.
  • Indien een investeerder niet de volledige inschrijving toegewezen heeft gekregen, is het teveel betaalde bedrag teruggestort. Alle inschrijvers hebben hier per e-mail bericht over gekregen. 

Financiële risico’s

Investeren brengt risico’s met zich mee, dit geldt ook voor investeren in obligaties. Het windpark kent een aantal risico’s. Zo kan het bijvoorbeeld minder waaien, de turbines kunnen een tijdelijke storing hebben en de elektriciteitsprijzen kunnen dalen.

Het project is grotendeels gefinancierd met een lening van een aantal banken. Deze banken hebben voorrang op u als obligatiehouder bij het ontvangen van rente en aflossing. Mocht u door dergelijke omstandigheden de rente en aflossing over uw obligaties pas later betaald krijgen, dan zijn we u wel een boete verschuldigd.

Hoe dit precies zit en welke risico’s er zijn, staat beschreven in het Informatiememorandum en het Blad met Essentiële Beleggersinformatie. Lees deze documenten daarom goed door. In de documenten wordt verwezen naar de documentatie hiernaast:

Uitgifte door Invesdor

De uitgifte van obligaties wordt verzorgd door Invesdor, een van de grootste impactinvesterings- en financieringsplatforms van Europa met meer dan €800 miljoen bemiddeld financieringsvolume. Invesdor brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Invesdor (voorheen Oneplanetcrowd) beschikt over een Europese vergunning als crowdfunding dienstverlener, uitgegeven door de Autoriteit Financiële Markten.

Heb je vragen of wil je meer informatie?   

Heeft u een vraag over uw investering? Kijk dan eens bij de veelgesetelde vragen of mail Invesdor via sercie@invesdor.nl.

Heeft u vragen over Westermeerwind? Stel ze via info@westermeerwind.nl